ดูแลสุขภาพใจของลูกน้อย  ให้สดใสสมวัย

ดูแลสุขภาพใจ

สุขภาพจิตใจก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพราะสภาพสังคมปัจจุบัน ทำให้เด็กมีโอกาสที่จะตกอยู่ในสภาวะกดดัน และเครียดได้ง่าย โรคทางจิตเวชจึงไม่ได้เกิดขึ้นได้กับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่เด็กๆ เองก็มีแนวโน้มและความเสี่ยงต่อโรคทางจิตเวช เช่น โรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้า ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูกต่อไปได้ ดังนั้น สุขภาพจิตก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ลูก ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

การกอด

กอดนั้นสำคัญยิ่งสำหรับลูก เด็กจะรับรู้ถึงความรักและความอบอุ่น รู้สึกปลอดภัย โดยกอดนั้นจะทำให้เด็กรักตนเอง รักและไว้วางใจผู้อื่น ช่วยพัฒนาไอคิว แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กเช่น เด็กดื้อ ก้าวร้าว ทำให้เด็กเป็นคนมองโลกในแง่ดี มั่นใจในตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยลดความเจ็บปวด เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน คลายเครียด ทำให้กระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา

การพูด

การพูดเป็นการกระตุ้นให้เซลล์ประสาทนับล้านในสมองของเด็กให้ต่อเชื่อมเป็นเครือข่ายจนพัฒนาการใช้ภาษาพูดได้ถึงขีดสุด และการใช้ภาษาพูดจะผูกพันเกี่ยวโยงกับสภาพอารมณ์เด็กที่ได้รับการฟูมฟัก เลี้ยงดูด้วยความรัก ความใส่ใจใกล้ชิด จะเรียนรู้การใช้ภาษาพูดได้ดีกว่าเด็กขาดความอบอุ่น ควรปลูกฝังการใช้ภาษาพูดในทุกทางที่ทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย เห่กล่อม เล่านิทาน แสดงความคิดเห็น โดยเน้นถ้อยคำให้ชัดเจน เป็นจังหวะ

การเล่น

เด็กจะมีความสุขเมื่อได้เล่นอย่างอิสระทั้งทางกาย ความคิด และสังคม ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของร่างกาย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาการทางสังคม การช่วยเหลือตนเอง และการพัฒนาทางภาษาและการสื่อสาร ทั้งนี้พ่อแม่สามารถเปลี่ยนเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นของเล่นของลูก เช่น กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร ขวดน้ำ เพียงแค่เติมจินตนาการสดใสเข้าไป ก็เล่นสนุกได้นานหลายชั่วโมง

คุณพ่อคุณแม่ต้อง “กอด พูด เล่น” กับลูกให้บ่อยๆ นอกจากดูแลสุขภาพใจแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพกายของลูกน้อยด้วย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ช่วยให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางสมองที่สมวัย เพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

References 

วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, อนัญญา อนุพรวัฒนากิจ (บรรณาธิการ), ความรู้พื้นฐานการดูแลจิตใจเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี พิมพ์ครั้งที่ 1 , กรุงเทพ: สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2551. https://aboutmom.co/features/improve-your-childs-mental-health/19368/ สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563.