ไขข้อสงสัยยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วย COVID-19

ยาฟาริพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) คือยาต้านเชื้อไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรค COVID-19 ซึ่งยาฟาวิพิราเวียร์ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะนำมาใช้ต้านเชื้อไวรัสอื่นๆ รวมถึงไวรัส SAR-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือยับยั้งเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase ในเชื้อไวรัส จึงสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายมนุษย์ได้

“ยาฟาวิพิราเวียร์ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ยังไม่สามารถซื้อรับประทานได้เองจากร้านขายยา” ต้องได้รับการประเมินอาการและจ่ายยาจากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

เมื่อผู้ป่วยตรวจพบเชื้อ SAR-CoV-2 หรือเชื้อไวรัส COVID-19 ควรติดต่อโทร. 1330 เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา หลังจากนั้นคอยหมั่นตรวจสอบตัวเองว่ามีอาการของโรค เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบหรือไม่

ผู้ป่วยที่มีอาการของโรค ควรได้รับยาฟาวิพิราเวียร์อย่างเร็วที่สุด โดยขนาดยาที่แนะนำให้รับประทานคือ

ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่น้ำหนักน้อยกว่า 90 กิโลกรัม

วันที่ 1: รับประทานครั้งละ 9 เม็ด (1,800 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง

วันที่ 2-5: รับประทานครั้งละ 4 เม็ด (800 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง

ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่น้ำหนักมากกว่ากว่า 90 กิโลกรัม

วันที่ 1: รับประทานครั้งละ 12 เม็ด (2,400 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง

วันที่ 2-5: รับประทานครั้งละ 5 เม็ด (1,000 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง

เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

รับประทานยาตามน้ำหนักตัว

การรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ต้องได้รับการประเมิน แนะนำและติดตามอาการโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด 

ยาฟาวิพิราเวียร์

ข้อควรระวังในการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์

  • ห้ามใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้ทารกในครรภ์ มีอวัยวะที่พิการได้

  • หญิงให้นมบุตรควรงดการให้นม ในระหว่างการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์

  • ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเกาท์ เนื่องจากยาอาจเพิ่มระดับกรดยูริกในกระแสเลือด เมื่อใช้ร่วมกับยาpyrazinamide

  • ระมัดระวังการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาลดน้ำตาลrepaglinide หรือ pioglitazone เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

เนื่องจากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ควรได้รับการประเมินอาการ และการติดตามอาการจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยโควิด 19 จึงไม่ควรซื้อยาที่ขายในแหล่งต่างๆ เช่นจากร้านค้าออนไลน์มารับประทานเอง เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยา หรืออาจได้รับยาปลอม ยาไม่มีมาตรฐานที่ทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ และผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ยังไม่ต้องรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากยาไม่มีฤทธิ์ป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็ไม่ต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เช่นกัน เนื่องจากส่วนมากผู้ป่วยสามารถหายได้เอง ไม่ต้องได้รับผลข้างเคียงจากยา และไม่แนะนำให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากเพิ่มโอกาสในการเป็นพิษต่อตับ

เอกสารอ้างอิง
  • แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ (คณะกรรมการกำกับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  • เอกสารกำกับยาAVIGAN

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง