ทำความรู้จัก Antigen Test Kit

 

วิธีการใช้  Antigen Test Kit ชุดตรวจโควิด เบื้องต้น

Antigen Test Kit ชุดตรวจ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ชุดทดสอบอย่างง่าย และรวดเร็ว เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส ก่อนเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลจากห้องปฎิบัติการ

1.ใช้ไม้ swab แยงโพรงจมูก หมุนวนอย่างน้อย 5 รอบ เพื่อให้ได้สิ่งคัดหลั่งมามากที่สุด


2.จุ่มไม้ swab ลงหลอดใส่น้ำยาสกัด หมุนและบีบอย่างน้อย 5 รอบ นำไม้ Swab ออก แล้วปิดด้วยฝาหลอดหยด แล้วหยดน้ำยาลงในตลับทดสอบตรงจุดที่กำหนด รอประมาณ 15-30 นาที เพื่ออ่านผลตามคำแนะนำในคู่มือ

 

3.การอ่านผลและแปลผลทดสอบ

  • ปรากฏเฉพาะแถบ C คือ ผลเป็นลบ Negative (ไม่พอเชื้อ)

  • ปรากฏ 2 แถบ C และ T คือ ผลเป็นบวก Positive (พบเชื้อ)

  • ไม่ปรากฏ 2 แถบ C และ T คือ ผลใช้งานไม่ได้ ให้สังเกตที่เส้น C หากเส้นไม่ขึ้นวิธีการตรวจไม่ถูกต้อง ควรตรวจหาเชื้อใหม่อีกครั้ง

การแปลงผลทดสอบ

  1. เส้นแถบสี C คือเส้นควบคุม และ T คือเส้นทดสอบ ในการทดสอบแถบสีทั้งสองเส้นจะต้องแสดงไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแปลผลได้

  2. ถ้าแถบสีขึ้นตรง C และ T แปลผลว่าเป็นบวก ถึงแม้ความเข้มของสีจะไม่เท่ากันก็ตาม คือมีเชื้อต้องรีบไปตรวจ RT-PCR โดยเร็ว

  3. ถ้าแถบสีขึ้นตรง C จุดเดียว ผลการทดสอบเป็นลบ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอาจอยู่ในระยะฟักตัว ควรทำการแยกตัว และทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลัง 3-5 วัน

 

การปฏิบัติตน หลังทราบผลการทดสอบด้วย Antigen Test Kit

กรณีผลการทดสอบให้ ผลบวก 

1.ให้แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านที่ติดต่อได้

2.แยกกักตัวเอง แยกใช้ห้องน้ำ และของใช้ส่วนตัวหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง

3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการหายใจลำบากควรติดต่อขอเข้ารักษา

4.แจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยง และติดต่อหน่วงงานภาครัฐเบอร์ 1330,1669,1668

 

กรณีผลการทดสอบให้ ผลลบ

หากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง อาจอยู่ในระยะฟักตัวควรทำการแยกตัว และทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลัง 3-5วัน

หากปรากฏอาการของโรค โควิด-19 ควรทำการทดสอบซ้ำทันที หากมีประวัติเสี่ยงควรแยกกับตัว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

 

Q&A คำถามคลายข้อสงสัย Antigen Test Kit

 

1. ถาม  หลังจากตรวจรอบแรกแล้วเป็นผลลบ อีกกี่วันตรวจซ้ำได้

   ตอบ  ผลที่ตรวจเป็นลบ(Negative)แปลว่าผู้ป่วยไม่ติดเชื้อหรือมีปริมาณเชื้อที่น้อยมากจนตรวจไม่พบ(เนื่องจากเกิดก่อนที่เชื้อจะฟักตัวจนมีปริมาณที่มากพอ) ถ้ามีประวัติเสี่ยง หรือมีอาการป่วย เช่น มีน้ำมูก ไอ ไข้ ควรปฏิบัติดังนี้ ควรตรวจซ้ำ 3-5 วัน หลังจากการตรวจครั้งแรกด้วย Rapid Antigen Test Kit เฝ้าสังเกตอาการ หรือกักตัว 14 วัน (กรณีสัมผัสผู้ติดเชื้อ) อาจตรวจซ้ำด้วยวิธีอื่น เช่น RT-PCR

 

2. ถาม  ชุดตรวจเหมาะสำหรับใคร

    ตอบ  เหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ ผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โควิด-19

 

3. ถาม ชุดตรวจ Antigen Test Kit มีความแม่นยำอย่างไร

    ตอบ ความแม่นยำของผลตรวจ Antigen Test Kit ของแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เพื่อความแม่นยำสูงสุดในการตรวจ ควรศึกษาวิธีการใช้ และการเก็บตัวอย่างของ แต่ละยี่ห้ออย่างเคร่งครัด ตรวจสอบวันหมดอายุ บรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กำหน

 

4. ถาม  มีข้อควรระวังในการเลือกซื้อและการใช้งานอย่างไร

   ตอบ  1. ปฏิบัติตามคำแนะนำ และวิธีการใช้งานของชุดตรวจของแต่ละยี่ห้ออย่างเคร่งครัด

         2.ควรอ่านผลตรวจตามเวลาที่ชุดตรวจกำหนด การอ่านผลเร็ว หรือช้าเกินไปอาจทำให้เกิดให้ผลลบปลอม

        3.ชุดตรวจที่นำมาใช้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น เนื่องจาก (อย.) มีหน้าที่กำกับและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

 

 

5. ถาม  มีวิธีการทิ้งชุดตรวจให้ปลอดภัยอย่างไร

   ตอบ     1.รวบรวมชุดทดสอบ Antigen Test Kit ที่ทดสอบแล้วพร้อมอุปกรณ์ของชุดตรวจที่เหลือทั้งหมดจากการใช้งาน นำใส่ถุง แล้วราดตามด้วยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือสารฟอกขาว เพื่อฆ่าเชื้อโรคหลังจากนั้นปิดถุงให้สนิท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับภายนอก

              2.แยกชุดทดสอบ Antigen Test Kit ที่ใช้แล้ว ใส่ถุงพลาสติกสีแดงที่ระบุข้อความ”ขยะติดเชื้อ” บนถุงอย่างชัดเจน

              3.แยกทิ้งจากขยะทั่วไป โดยแยกทิ้งกับรถเก็บขยะมูลฝอยของเขต หรือถังขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

              4.ล้างมือให้สะอาดทันทีหลังทิ้งขยะติดเชื้อ

 

พร้อมให้คำปรึกษา และวิธีการใช้ Antigen Test Kit ชุดตรวจโควิด โดย เภสัชกร ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

ผ่านช่องทางแอป ALL PharmaSee 👩🏻‍⚕️✌🏻 > https://bit.ly/3iJ1Vrd ปรึกษาเภสัชกรฟรี 24 ชม. สุขภาพดีผ่านแอป

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง