Author Archives: eXta Plus

วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

หลายๆ คนอาจมีคำถามเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัย เราจะใส่อย่างไรถึงจะถูกวิธี พร้อมทั้งมารู้จักประเภทหน้ากาก จากเภสัชกรเอ็กซ์ต้า พลัส เอ็กซ์ต้าชวนสงสัย ชวนทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน สรุปขั้นตอนการสวมหน้ากากอนามัย 3 ชั้นง่ายๆคือ หันด้านเข้มหรือด้านมัน ออกจากตัว สวมโดยปิดคาง แล้วบีบโครงลวดบริเวณจมูก ไม่ควรจับด้านนอกของหน้ากากโดยตรง ควรดึงออกจากสายบริเวณหู ไม่ควรนำหน้ากากอนามัย พักไว้บริเวณคาง เมื่อถอดแล้วควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล เด็กที่แข็งแรงดีใช้หน้ากากผ้าได้ ต้องมีขนาดพอดีคลุมจมูก ปากและคาง กระชับใบหน้า โดยห้ามสวมหน้ากากหรือแผ่นพลาสติกใสคลุมหน้า Face Shield) กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี เสี่ยง! เด็กขาดอากาศหรือมีคาร์บอนไดออกไซค์คั่งจนเป็นอันตราย โดยเด็กเล็กอาจใช้ผ้าคลุมรถเข็นหรือตระกร้าใส่เด็กเพื่อกันละอองฝอย ปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยได้ที่ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะคะ หรือสะดวกยิ่งกว่านั้นปรึกษาผ่านแอปพลิเคชั่น All Pharma See