6 ขั้นตอนใหม่! การขอบันทึกผลตรวจด้วย ATK กับเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ช่วงเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 9.00-15.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

6 ขั้นตอน การขอบันทึกผลตรวจด้วย ATK

กับเภสัชกร ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส บน Line OA รับรองผล ATK By eXta

ใช้แสดงสถานะผลตรวจด้วย ATK เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้

6 ขั้นตอน การขอบันทึก ผลตรวจด้วย ATK กับเภสัชกรเอ็กซ์ต้า พลัส บน Line OA รับรองผล ATK By eXta มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ลือกซื้อชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย.

สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อชุดตรวจ ATK และ มีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน จาก

🔶ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

🔶ร้าน 7-Eleven

🔶ALL Online

🔶Shopat24 เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2

ถ่ายคลิปวิดีโอขณะตรวจ

ความยาวคลิป ไม่เกิน 5 นาที และต้องให้เห็นขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

2.1 แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เปิดเผยข้อมูลเฉพาะ เลขที่บัตร และชื่อ-นามสกุล
2.2 วันเดือนปีที่ตรวจ โดยเขียนใส่กระดาษและแสดงหน้ากล้อง
2.3 ยี่ห้อชุดตรวจ แสดงกล่องยี่ห้อชุดตรวจหน้ากล้อง
2.4 ขณะใช้ชุดตรวจ ATK ถ่ายให้เห็นหน้าผู้ตรวจชัดเจน
2.5 ขณะนำก้าน Swab ที่เก็บตัวอย่างออกจากจมูก จุ่มลงไปในหลอดน้ำยาสกัดและหมุนก้าน Swab
2.6 ขณะหยดน้ำยาสกัดลงบนชุดทดสอบ ATK

ขั้นตอนที่ 3

ถ่ายภาพผลตรวจ ATK
โดยมีข้อมูลต่อไปนี้ อยู่ในภาพเดียวกัน

3.1 ผลตรวจจากชุดตรวจ ATK หลังจากหยดน้ำยาสกัดไปแล้ว 15-30 นาที
(จดบันทึกเวลาที่หยดน้ำยาสกัด และเวลาที่ถ่ายภาพไว้)
3.2 กล่องชุดตรวจ ถ่ายให้เห็นยี่ห้อชัดเจน
3.3 ชื่อ-นามสกุล และวันที่ทำการตรวจ
3.4 ใบเสร็จร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ,ร้าน 7-Eleven หรือ ALL Online ที่มีรายการชุดตรวจ ATK ที่ใช้

ขั้นตอนที่ 4

ทำ Consent ยินยอมรับการตรวจ และกรอกข้อมูลใน Microsoft Forms

แอด Line @atkbyexta และ ทักแชท แจ้งความประสงค์ในการขอบันทึกผล ATK หมอพร้อมกับแอดมิน

เพื่อรับลิ้งก์สำหรับกรอกข้อมูล

4.1 ชื่อ-นามสกุล
4.2 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4.3 เหตุผลในการขอบันทึกผล ATK
4.4 เลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี (ขึ้นต้นด้วยตัว T)
4.5 ผลการตรวจ

ขั้นตอนที่ 5

นำส่งคลิปวิดีโอและรูปภาพผลตรวจ ATK

ส่งในช่องทาง Line OA @atkbyexta ใน วันจันทร์-เสาร์ 9.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

โดยข้อมูลจะปรากฎในแอปหมอพร้อม ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ทำการตรวจ

**หมายเหตุ**

รับรองผลในระบบแอปหมอพร้อมเท่านั้น !!

ไม่สามารถออกผลรับรอง ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ ใบรับรองแพทย์ ได้

No block ID is set

บทความที่เกี่ยวข้อง