ไขข้อสงสัย ยาฟาวิพิราเวียร์ กับผู้ป่วย COVID-19

ยาฟาริพิราเวียร์

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) คือ ยาต้านเชื้อไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรค COVID-19 ซึ่ง ยาฟาวิพิราเวียร์ ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะนำมาใช้ต้านเชื้อไวรัสอื่นๆ รวมถึงไวรัส SAR-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ คือยับยั้งเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase ในเชื้อไวรัส จึงสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายมนุษย์ได้


“ ยาฟาวิพิราเวียร์ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ยังไม่สามารถซื้อรับประทานได้เองจากร้านขายยา” ต้องได้รับการประเมินอาการและจ่ายยาจากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

เมื่อผู้ป่วยตรวจพบเชื้อ SAR-CoV-2 หรือเชื้อไวรัส COVID-19 ควรติดต่อโทร 1330 เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา หลังจากนั้นคอยหมั่นตรวจสอบตัวเองว่ามีอาการของโรค เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบหรือไม่


ผู้ป่วยที่มีอาการของโรค ควรได้รับ ยาฟาวิพิราเวียร์ อย่างเร็วที่สุด โดยขนาดยาที่แนะนำให้รับประทาน คือ

ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่น้ำหนักน้อยกว่า 90 กิโลกรัม

วันที่ 1: รับประทานครั้งละ 9 เม็ด (1,800 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง

วันที่ 2-5: รับประทานครั้งละ 4 เม็ด (800 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง

ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่น้ำหนักมากกว่ากว่า 90 กิโลกรัม

วันที่ 1: รับประทานครั้งละ 12 เม็ด (2,400 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง

วันที่ 2-5: รับประทานครั้งละ 5 เม็ด (1,000 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง

เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

รับประทานยาตามน้ำหนักตัว

การรับประทาน ยาฟาวิพิราเวียร์ ต้องได้รับการประเมิน แนะนำและติดตามอาการโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด 

ยาฟาวิพิราเวียร์

ข้อควรระวังในการใช้ ยาฟาวิพิราเวียร์

  • ห้ามใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้ทารกในครรภ์ มีอวัยวะที่พิการได้

  • หญิงให้นมบุตรควรงดการให้นม ในระหว่างการใช้ยา

  • ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเกาท์ เนื่องจากยาอาจเพิ่มระดับกรดยูริกในกระแสเลือด เมื่อใช้ร่วมกับยาpyrazinamide

  • ระมัดระวังการใช้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาลดน้ำตาล repaglinide หรือ pioglitazone เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ


เนื่องจากการใช้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ควรได้รับการประเมินอาการ และการติดตามอาการจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยโควิด 19 จึงไม่ควรซื้อยาที่ขายในแหล่งต่างๆ เช่นจากร้านค้าออนไลน์มารับประทานเอง เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยา หรืออาจได้รับยาปลอม ยาไม่มีมาตรฐานที่ทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ และผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ยังไม่ต้องรับประทาน ยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากยาไม่มีฤทธิ์ป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็ไม่ต้องใช้ ยาฟาวิพิราเวียร์ เช่นกัน เนื่องจากส่วนมากผู้ป่วยสามารถหายได้เอง ไม่ต้องได้รับผลข้างเคียงจากยา และไม่แนะนำให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับ ยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากเพิ่มโอกาสในการเป็นพิษต่อตับ


หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพและการใช้ยา สามารถปรึกษากับเภสัชกรได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถปรึกษาเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ผ่าน Application ALL PharmaSee ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ

All Pharma See

เอกสารอ้างอิง
  • แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ (คณะกรรมการกำกับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  • เอกสารกำกับยาAVIGAN

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง