โรคที่มากับหน้าฝน

โรคที่มากับฝน 

– อาหารเป็นพิษ เกิดจากดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
– โรคฉี่หนู ติดเชื้อผ่านทางบาดแผนบนผิวหนัง
– ไข้เลือดออก ต้นเหตุจากยุงลาย ซึ่งอยู่ตามแหล่งน้ำขัง
– ไข้หวัด เกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและร่างกายไม่แข็งแรง
– โรคตาแดง ต้นเหตุมาจากน้ำสกปรก กระเด็นเข้าตา

 

ที่มา thaihealth

This entry was posted in and tagged .