เสี่ยงไหม…. หรือว่าไม่เสี่ยง

เสี่ยงไหม หรือว่าไม่เสี่ยง

เราเสี่ยงหรือไม่ ต้องกักตัวหรือไม่ คำถามเหล่านี้น่าจะเป็นคำถามที่พบได้บ่อยมากในสถานการณ์ปัจจุบัน บทความนี้จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19

การสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 จำทำให้เกิดกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 3 กลุ่มได้แก่


มีความเสี่ยงสูง คือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

  • โดยมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานมากกว่า 5 นาที หรือสัมผัสละอองฝอยจากการไอหรือจามของผู้ป่วย
  • อยู่ห่างจากผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานมากกว่า 15 นาที ในพื้นที่ปิด เช่นในห้องปรับอากาศ หรือรถปรับอากาศ

สิ่งที่ควรทำเมื่อเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 และกักตัว


มีความเสี่ยงต่ำ คือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

สิ่งที่ควรทำเมื่อเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำคือ ไม่ต้องกักตัว แต่สังเกตอาการ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชม


ไม่มีความเสี่ยง คือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ

สิ่งที่ควรทำเมื่อเป็นผู้ที่มีไม่ความเสี่ยงคือ ปฏิบัติตัวได้ตามปกติ ตามหลัก DMHTT คือ

  • Distancing รักษาระยะห่าง
  • Mask wearing ใส่หน้ากากตลอดเวลา
  • Hand washing ล้างมือบ่อยๆ
  • Testing เมื่อมีประวัติเสี่ยง หรือมีอาการป่วย รีบตรวจหาเชื้อ COVID-19
  • Thai Chana ใช้แอพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง