เลือกทานยาอย่างไรสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร

นมแม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกน้อย เพราะเป็นอาหารที่มีคุณค่า ช่วยป้องกันความเจ็บป่วย ส่งเสริมพัฒนาการ

และสร้างภูมิคุ้มกันให้ทารกด้วย ดังนั้นเมื่อคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรป่วยขึ้นมา จึงต้องใส่ใจในการรับประทานยามากเป็นพิเศษ เพราะอาจส่งผลต่อบุตรที่รับประทานนมแม่ได้ วันนี้เรามีแนวปฏิบัติของคุณแม่ที่ป่วยขณะให้นมบุตรมาฝากกันค่ะ

  • หลีกเลี่ยงการใช้ยาหากไม่จำเป็น โดยควรเลื่อนออกไปจนกว่าลูกน้อยจะหย่านม
  • ปรึกษาแพทย์ในการเลือกยาที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด หรือเลือกยาที่สามารถใช้ในทารกได้โดยไม่เป็นอันตราย
  • ควรเลือกใช้ขนาดยาที่ปริมาณน้อยที่สุด หรือออกฤทธิ์ระยะสั้นเท่าที่จำเป็น
  • หากมียาที่ใช้ภายนอกได้ เช่น ยาพ่น หรือยาทา ควรใช้แทนยาแบบรับประทาน
  • ควรป้อนนมให้ทารกก่อนรับประทานยา หรือหลังจากรับประทานยาแล้ว 2-3 ชั่วโมง
  • ในกรณีที่ต้องรับประทานยาวันละหลายครั้ง ควรเลือกปั๊มนมเก็บไว้ก่อนรับประทานยา
  • หากต้องรับประทานยาที่ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร ควรงดการให้นมลูกน้อยโดยเด็ดขาด

และเมื่อคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรป่วยขึ้นมา จะทราบได้อย่างไรว่ายาชนิดไหนรับประทานได้หรือไม่ คำตอบคือ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการรับประทานยาชนิดใดก็ตามดีที่สุด ไม่ควรหายามารับประทานเอง เพราะอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีทั้งต่อตัวคุณและลูกน้อยได้นะคะ