รู้วิธีการดูแล ซ่อมแซมฟื้นฟูโรคให้ดีขึ้นได้ เพื่อไม่ให้เป็นโรค Office Syndrome

รู้วิธีการดูแล ซ่อมแซมฟื้นฟูโรคให้ดีขึ้นได้  เพื่อไม่ให้เป็นโรค Office Syndrome”

 

 การป้องกัน  :

  1. ควรปรับท่านั่งทำงาน ให้นั่งหลังตรง พิงพนักเก้าอี้ วางแขนให้ไหล่ผ่อนคลาย
  2. ปรับความสูงของเบาะรองนั่งให้อยู่ระดับสะโพก เข่างอ 90 องศา
  3. เท้าวางราบบนพื้น ให้ข้อเท้าทำมุม 90 องศา
  4. ปรับระดับความสูงของจอให้อยู่ในระดับสายตา
  5. เลี่ยงการนั่งในรถ และนั่งท่าเดิมๆ บนโต๊ะทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน
  6. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นสม่ำเสมอ ในท่าทางที่เหมาะสมกับอาการที่ปวด
  7. ลดความเครียด เรียนรู้การผ่อนคลายด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีต่างๆ เช่น การพูดคุย การฟังดนตรี การนอนหลับพักผ่อนร่างกาย  เป็นต้น

หากปฎิบัติตามขั้นตอนต่างๆ แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมค่ะ

ท่านั่งทำงานที่เหมาะสม  เพิ่มปรับบุคลิกภาพ :

นอกจากนี้ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการรักษาอาการ Office Syndrome ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเราควรบริหารร่างกายอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ โปรดติดตามในตอนหน้านะคะ

 

ที่มา RAMA CHANNEL