รู้จัก อีโบลา ก่อนแตกตื่น

รู้จัก “อีโบลา” ก่อนแตกตื่

โรคอีโบลาพบครั้งแรกที่ทวีปแอฟริกาใกล้แม่น้ำ “อีโบลา” โดยสันนิฐานว่าอาจจะมีค้างคาวเป็นตัวนำและยังพบโรคดังกล่าวในสัตว์ตระกูลลิง
โรคนี้กระจายโดยการสัมผัสเชื้อโดยตรงจากคนหรือจากสิ่งแวดล้อม

อาการของโรค
ไข้สูงเฉียบพลัน อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย การอักเสบของตับไต การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เลือดออกภายใน
ผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 60 ปัจจุบันไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกัน

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ ดูแลสุขอนามัย ความสะอาด สุขลักษณะ

ที่มา thaihealth