ประกาศผลสอบคนตอบถูกรับรางวัล กิจกรรม “ท้าให้ตอบ ข้อสอบโกงผิว”

ประกาศผลสอบคนตอบถูกรับรางวัล กิจกรรม “ท้าให้ตอบ ข้อสอบโกงผิว”
เฉลยคำตอบคือ ข้อ ง.ถูกทุกข้อ นะคะ


ผู้โชคดีทาง Facebook ที่ทำถูกต้องตามกติกา และมีสิทธิ์รับรางวัลเป็นเมดเมเกอร์ วิตามิน อี ครีม 1 ชุดรวมทั้งสิ้น 15 รางวัลได้แก่
1.ป้อน’ ข้าว *ได้รับรางวัลพิเศษ เนื่องจากเป็นแฟนตัวยงภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.Pimmada Milady
3.กนกพรรณ ศุภเสรีสกุล
4.Fern Pakkaramai
5.Mookda Summasujritkul

6.น้ำฝน การบรรจง
7.Fai Phatrada
8.สุพิชา วิบูลย์สิทธิโชค
9.พจนา สุรีย์กว้างจักร์
10.Nokvi Vimolphan

11.อัญชุลีพร เรืองฤทธิ์
12.Bam Vipada M
13.Yainoo Capture
14.Aisyah Sahoh
15.Kwang Kanyaporn

ผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับมาทางกล่องข้อความ m.me/extaplus และทางเอ็กซ์ต้า ขอเก็บข้อมูลเพื่อให้ในการสื่อสารทางการตลาดต่อไป หากยอมรับเงื่อนไขการเก็บข้อมูล ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 กันยายน 2563 หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลนะคะ
โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ
– ชื่อกิจกรรม “ท้าให้ตอบ ข้อสอบโกงผิว” กับ เมดเมเกอร์ วิตามิน อี ครีม
– ลำดับผู้โชคดี
– ชื่อ-นามสกุล
– เบอร์โทร
– e-mail
– ที่อยู่
ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด