การรักษาอาการของโรค “ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)”

การรักษาอาการของโรค “ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)”

การนั่งทำงานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยบริเวณ คอ บ่า ไหล่ แขน หรือนิ้วมือ หากปล่อยทิ้งไว้นานวันอาจส่งผลทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อเรื้อรัง และโครงสร้างของกระดูกสันหลังผิดปกติ ทำให้เกิดอาการต่างๆ ตามมา เช่น

  • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)
  • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)
  • ความผิดปกติของความตึงตัวของเส้นประสาท (Nerve tension)
  • กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบ (Tennis elbow)
  • นิ้วล็อก (Trigger finger)
  • ปวดหลังจากท่าทางผิดปกติ (Postural back pain)
  • หลังยึดติดในท่าแอ่น (Back dysfunction)

 

อาการเหล่านี้ควรรับการรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งการรักษามีดังต่อไปนี้ :

  1. การรักษาที่อาการ แพทย์จะให้ยาประเภทที่มีฤทธิ์ระงับอาการปวด หรือคลายกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดชั่วคราว แต่ตัวยาดังกล่าวมีฤทธิ์ในการรักษาค่อนข้างสั้น เมื่อยาหมดฤทธิ์แล้ว อาการต่างๆ มักจะกลับมาตามเดิม จึงมีการรักษาแบบทางเลือก เช่น

1.1  การรักษาทางกายภาพบำบัด โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดลดอาการปวด ประคบแผ่นเจลเย็น   แปะพลาสเตอร์บรรเทาปวด หรือทายานวดบรรเทาปวด

1.2   การรักษาทางแพทย์แผนจีน โดยการฝังเข็ม ครอบแก้ว

1.3   การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยการนวดกดจุดผ่อนคลาย  จับเส้น

  1. การรักษาที่สาเหตุ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เหมาะสม ควรลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบททุกชั่วโมง ขณะเดียวกันก็ต้องออกกำลังกายยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผ่อนคลายและลดอาการตึงคอ บ่า ไหล่ หลัง และนิ้วมือ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ไม่ถูกต้อง ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สามารถทำได้ทุกเวลาที่ต้องการ หากทำได้ดังนี้ อาการออฟฟิศซินโดรมจะไม่มาเข้าใกล้ทุกท่านอีกอย่างแน่นอน

 

ที่มา RAMA CHANNEL