โครงการ รับบริจาคยาเหลือใช้ ส่งให้โรงพยาบาลอุ้มผาง ปี 5

เอ็กซ์ต้า พลัส ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุ

ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมกับโรงพยาบาลอุ้มผาง เชิญชวนร่วมบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยชายขอบที่อยู่ในกลุ่มผู้ไม่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ

🔸 เปิดรับบริจาค ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565

ที่มาของโครงการ

     เนื่องด้วยโรงพยาบาลอุ้มผาง ห่างไกลจากตัวเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ถึง 164 กม. และต้องใช้เวลาเดินทางกว่า 4 ชม. ผ่านโค้งกว่า 1,419 โค้ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อำเภออุ้มผางยิ่งไกลห่างจากการรักษาพยาบาลที่ดี ทางร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้เล็งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น จึงได้จัดตั้งเภสัชอาสาเอ็กซ์ต้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการรับบริจาคยาให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับประชาชนได้ส่งมอบน้ำใจให้ผู้ที่ขาดโอกาสในการรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล

     ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ดำเนินโครงการ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการบริจาคยากว่า 450 ลัง รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

     เภสัชกรของเอ็กซ์ต้าจำนวนกว่า 400 คน จะตรวจสอบคัดกรองยาที่ได้รับบริจาคมา เพื่อให้แน่ใจว่ายาทุกเม็ดสามารถนำมาใช้ได้และยังไม่หมดอายุ ส่วนยาที่หมดอายุแล้วจะถูกนำไปทำลายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยาที่รับบริจาค

1. รับทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ

และมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน

2. สำหรับยาเม็ดจะต้องอยู่ในฟรอยด์หรือแผง เท่านั้น

3. ไม่รับยาน้ำที่เปิดใช้แล้ว

4. ไม่รับยาที่ใช้ทา เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา

ยาทาแก้ร้อนในในปาก ที่เปิดใช้แล้ว

**กลุ่มยาโรคเรื้อรัง ที่มีวันหมดอายุอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

สามารถร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง

1. ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส กว่า 400 สาขาทั่วประเทศ

ค้นหาร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ใกล้บ้าน ได้ที่นี่ คลิก

2. ส่งถึงโรงพยาบาลอุ้มผางโดยตรงที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง (ยาบริจาค)

เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

“ อย่ารอให้ยาของคุณหมดอายุ จนไม่เกิดประโยชน์ ”