ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล กิจกรรม “ทดสอบสายตา หาดอกดาวเรืองบนเว็บไซต์เอ็กซ์ต้า”

eXta

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล กิจกรรม “ทดสอบสายตา หาดอกดาวเรืองบนเว็บไซต์เอ็กซ์ต้า”

ผู้โชคดีทาง Facebook ที่ทำถูกต้องตามกติกา และมีสิทธิ์รับ Sunte Lutein 1 กล่องมี 12 ซอง รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่

1.Soraya Faisol

2.Ning Nung Nungning

3.Pangogigi Jirawatthanakul

4.Montatip Jityai

5.Petcharat Srirod

6.Pranee Bunnak

7.Pairer Pear

8.Patumthip Yuitee

9.Maemod Moddaeng

10. Mooploy Chan

รางวัลพิเศษท่านแรกที่หา “ดอกดาวเรือง”  บนเว็บไซต์ครบทั้ง 4 จุด
11. Nuchanart Kitinan

ผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับมาทางกล่องข้อความเพจ eXta Health&Beauty และทางเอ็กซ์ต้า ขอเก็บข้อมูลเพื่อให้ในการสื่อสารทางการตลาดต่อไป หากยอมรับเงื่อนไขการเก็บข้อมูล ส่งข้อมูลภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลนะคะ

โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ

– ชื่อกิจกรรม “ทดสอบสายตา หาดอกดาวเรืองบนเว็บไซต์เอ็กซ์ต้า” กับ Sunte Lutein

– ลำดับผู้โชคดี

– ชื่อ-นามสกุล

– เบอร์โทร

– e-mail

– ที่อยู่

ทางเอ็กซ์ต้า พลัส ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อให้ในการสื่อสารทางการตลาดต่อไป หากยอมรับเงื่อนไขการเก็บข้อมูล กดส่งเพื่อยืนยันสิทธิ์

ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#เอ็กซ์ต้าพลัส #เรื่องสุขภาพปรึกษาเรา #กิจกรรมร่วมสนุก