5 ขั้นตอนใหม่! การขอบันทึกผลตรวจด้วย ATK กับเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

5 ขั้นตอน การขอบันทึกผลตรวจด้วย ATK กับเภสัชกร ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

บน ALL PharmaSee Application

⏰ ช่วงเวลาการใช้บริการ 09.00-18.00 น.

ใช้แสดงสถานะผลตรวจด้วย ATK เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้

5 ขั้นตอน การขอบันทึก ผลตรวจด้วย ATK กับเภสัชกรเอ็กซ์ต้า พลัส บน ALL PharmaSee Application มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

🔹เตรียมชุดตรวจ ATK

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. แบบตรวจด้วยตนเอง (Home Use) ศึกษาวิธีการใช้ ATK ด้วยตนเองตามคู่มือ หรือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขั้นตอนที่ 2

ดาวน์โหลดและลงทะเบียน แอปพลิเคชัน ALL PharmaSee และหมอพร้อม

วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ALL PharmaSee ก็ง่ายๆ
◾ วิธีที่ 1

กดที่ภาพ หรือ สแกน QR Code เลือกภาพตามอุปกรณ์ของทุกท่านได้เลยค่ะ ^_^

◾ วิธีที่ 2

เพียงเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่าน Google Play หรือ App store

พิมพ์คำว่า ALL PharmaSee

ALL PharmaSee

เจอแอปเขียวน้ำเงินแบบนี้

ดาวน์โหลดได้เลย!

ขั้นตอนที่ 3

🔹 แจ้งข้อมูลกับเภสัชกร

ผ่านช่องทางแชทในไอคอน ATK ในแอปพลิเคชัน ALL PharmaSee

  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. เลขบัตรประชาชน (**ไม่ถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งให้กับเภสัชกร**)
  3. ระบุเหตุผลในการขอบันทึกผล ATK เช่น มีอาการ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มาขอตรวจเอง ตรวจคัดกรอง เป็นต้น
  4. แจ้งเลขที่ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี (ขึ้นต้นด้วยตัว T)ของชุดตรวจ ATK พร้อมถ่ายรูปชุดตรวจ ATK ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

**ลูกค้าต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน) เพื่อใช้สำหรับการบันทึกผล ATK ในระบบหมอพร้อม Station**

ขั้นตอนที่ 4

🔹 VDO Call กับเภสัชกรในแอปพลิเคชัน ALL PharmaSee เพื่อทำการตรวจ ATK ด้วยตนเอง

  1. ยืนยันตัวตน ด้วยการแสดงบัตรประชาชนกับเภสัชกร
  2. เริ่มทำการตรวจ ATK ด้วยตนเอง และรออ่านผลทดสอบพร้อมเภสัชกร

ขั้นตอนที่ 5

🔹 ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

ผลแสดงในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม >> ผลตรวจ ATK

**หมายเหตุ

1. วันและเวลาการบันทึกผล ATK วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.

2. จำกัดจำนวน ไม่เกิน 100 คน/วัน

เนื่องจากมีผู้ต้องการขอรับบริการจำนวนมาก ต้องขออภัยหากเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการ


และถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษากับเภสัชกรได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัสทุกสาขาใกล้บ้าน หรือที่ แอปฯ ALL PharmaSee ดาวน์โหลดฟรีที่

บทความที่เกี่ยวข้อง