5 อุบัติเหตุวันลอยกระทง

ระวัง 5 อุบัติเหตุวันลอยกระทง

1. อุบัติเหตุทางถนน
2. อุบัติเหตุทางน้ำ
3. อุบัติเหตุจากพลุ
4. พลัดหลง
5. มิจฉาชีพ

 

ที่มา thaihealth