รับฟรี ชุดตรวจโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส

รับฟรี !! ชุดตรวจโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้แล้ว

🔺เริ่มวันที่ 15 มี.ค. – 30 เม.ย. 2565

จำกัด 200 ชุด/วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

📲 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ลงทะเบียน และทำแบบประเมินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
2. สแกนค้นหา ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาที่ให้บริการ และรับชุดตรวจที่สาขา


รายชื่อ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาที่ร่วมรายการ

1. 08319 สาขา ลาดพร้าว 25 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1674
2. 07592 สาขา รัชดา 48 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1665
3. 12193 สาขา พหลโยธิน 47 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1749
4. 02729 สาขา พหลโยธิน 26 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1669
5. 03382 สาขา วัฒนานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1637
6. 08279 สาขา ชัยกูลทาวเวอร์ เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1515
7. 12093 สาขา ชุมชนศักดิ์มงคลชัย เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1541
8. 09265 สาขา เจริญกรุง 109 แยก 1 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1695
9. 13115 สาขา เจริญราษฎร์ตัดใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1750
10. 08982 สาขา อ่อนนุช 39 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1684
11. 10403 สาขา ศรีนครินทร์ 27(Modernform) เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1862
12. 05369 สาขา พัฒนาการ 30 จุด 3 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1545
13. 13440 สาขา พัฒนาการ 38(กลางซอย) เบอร์โทรศัพท์ 09-18081834
14. 11104 สาขา อ่อนนุช 24 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1520
15. 11310 สาขา ปุณณวิถี 28 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1521
16. 10392 สาขา นานาใต้ (สุขุมวิท 4) เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1540
17. 04875 สาขา อาคารไทยศรี เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1832
18. 02948 สาขา เสริมสุข เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-2098
19. 15374 สาขา เอกชัยศาลธนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-2484
20. 09413 สาขา เนียมอุทิศ จุด 2 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1697
21. 04415 สาขา ศรีดินแดง 2 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1676
22. 08278 สาขา อินทามระ 10 จุด 2 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1555
23. 09141 สาขา ซอยสันติสุข (ถ.พิชัย) เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1704
24. 13758 สาขา อรุณอัมรินทร์ 15 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1865
25. 13365 สาขา สมาร์ท คอนโด พระราม 2 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1856
26. 11961 สาขา เฉลิมพระเกียรติ 28 จุด 3 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1830
27. 11222 สาขา ประเวศ จุด 1 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1864
28. 13295 สาขา พัฒนาการตัดใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1753
29. 07614 สาขา นิรันดร์เรสซิเดนท์ จุด 9 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1641
30. 13064 สาขา ศรีนครินทร์ 57 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1619
31. 04416 สาขา หมู่บ้านธารทอง เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1961
32. 11170 สาขา ร่วมพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1598
33. 00396 สาขา ตลาดเพิ่มทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1667
34. 03256 สาขา ลาดกระบัง 3 (ซอยจินดา) เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1839
35. 05251 สาขา ตลาดบัญญัติทรัพย์ จุด 2 เบอร์โทรศัพท์ 09-1808-1549