ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์อะไรบ้าง ตรวจวัด COVID-19 ฟรี

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์อะไรบ้าง ตรวจวัด COVID-19 ฟรี

ตอนนี้ภาครัฐมีมาตรการและนโยบายให้ผู้ที่ตรวจ COVID-19 สามารถรับการตรวจและรับการรักษาได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ แต่ใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์นี้ เอ็กซ์ต้ามีข้อมูลมาฝากค่ะ

สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถตรวจหา COVID-19 ฟรีนั้น สามารถเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ เช่น บัตรทอง ประกันสังคม ซึ่งมีเกณฑ์การตรวจฟรี ได้แก่

  1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

– เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
– ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
– สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน

– เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

และต้องมีอาการของ COVID-19 คือ มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ

  1. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย COVID-19
– เป็นบุคลากรทางการแพทย์
– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ COVID-19 ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งทั้งก่อนออก-หลังเข้าบ้าน