โครงการ รับ บริจาคยา เหลือใช้ ส่งให้โรงพยาบาล อุ้มผาง ปี 5

บริจาคยา

เอ็กซ์ต้า พลัส ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วม บริจาคยา เหลือใช้ ที่ยังไม่หมดอายุ

ส่งต่อให้ กับ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมกับ โรงพยาบาลอุ้มผาง เชิญชวนร่วม บริจาคยา เหลือใช้ ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อส่งต่อให้ กับโรงพยาบาลอุ้มผาง นำไปแจกจ่าย ให้กับผู้ป่วยชายขอบ ที่อยู่ในกลุ่มผู้ไม่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ

🔸 เปิดรับ บริจาคยา ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565

ที่มาของโครงการ

     เนื่องด้วย โรงพยาบาลอุ้มผาง ห่างไกลจากตัวเมืองแม่สอด จังหวัด ตาก ถึง 164 กม. และต้องใช้เวลาเดินทาง กว่า 4 ชม. ผ่านโค้งกว่า 1,419 โค้ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภออุ้มผาง ยิ่งไกลห่างจากการรักษาพยาบาลที่ดี ทาง ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้เล็งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น จึงได้ จัดตั้ง เภสัชอาสาเอ็กซ์ต้า เพื่อขับเคลื่อน โครงการ รับ บริจาคยา ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับประชาชน ได้ส่งมอบน้ำใจ ให้ผู้ที่ขาดโอกาส ในการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ห่างไกล

     ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ดำเนินโครงการ มีประชาชนสนใจเข้าร่วม โครงการ บริจาคยา กว่า 450 ลัง รวมมูลค่า กว่า 500,000 บาท

     เภสัชกรของเอ็กซ์ต้า จำนวนกว่า 400 คน จะตรวจสอบ คัดกรองยา ที่ได้รับบริจาคมา เพื่อให้แน่ใจว่า ยาทุกเม็ดสามารถนำมาใช้ได้ และยังไม่หมดอายุ ส่วนยาที่หมดอายุแล้ว จะถูกนำไปทำลายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริจาคยาบริจาคยา

ยาที่รับบริจาค

1. รับยา ทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุการใช้งานต่อ อย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป

2. สำหรับ ยาเม็ด จะต้องอยู่ใน ฟรอยด์ หรือแผงที่ปิดสนิท เท่านั้น

3. ไม่รับ ยาน้ำที่เปิดใช้แล้ว

4. ไม่รับ ยาที่ใช้ทา เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา ยาทาแก้ร้อนใน ที่เปิดใช้แล้ว

**กลุ่ม ยาโรคเรื้อรัง ควรมี วันหมดอายุ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

สามารถร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง

1. ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส กว่า 400 สาขา ทั่วประเทศ

สามารถ ค้นหา ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ใกล้บ้าน ได้ที่นี่ คลิก

2. ส่งถึง โรงพยาบาลอุ้มผาง โดยตรง ที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุ้มผาง (ยาบริจาค)

ที่อยู่ เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบล อุ้มผาง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63170

“ อย่ารอให้ ยาของคุณหมดอายุ จนไม่เกิดประโยชน์ ”